Betónové potery

Betón patrí medzi univerzálne a vlastne aj najpoužívanejšie stavebné materiály.

PUTZMEISTER P718TD

  • max. výkon: 4-17,4 m³/h
  • prepravná dĺžka: 200 m
  • prepravná výška: 100 m

...od nitrianskych profesionálov

Viac ponuky tu...

Cementový poter - alebo aj betónový poter - je poslednou vrstvou v skladbe podlahy. Tvorí podklad pod finálnu (nášľapnú) vrstvu.

Poter tvorí jedna alebo viac vrstiev poterového materiálu, ktorý môže byť s podkladom pevne spojený alebo nespojený. Musí spĺňať niekoľko požiadaviek: rovinnosť, odolnosť voči oteru, pevnosť, tvrdosť, elasticita, dobrá tepelná vodivosť a iné.


Rozlišujeme niekoľko druhov poterov:

  • kontaktný poter – pevne spojený s podkladnou vrstvou
  • oddelený poter – od podkladovej vrstvy je oddelený separačnou vrstvou
  • plávajúci poter – voľne položený na izolačnej vrstve
  • poter na podlahovom vykurovaní – so zabudovaným rozvodom podlahového kúrenia